mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, mẫu câu đối nhà thờ họ, câu đối hay nhà thờ họ

Showing all 6 results

Câu đối nhà thờ họ là một cặp câu đối xứng nhau, có tên gọi khách là doanh thiếp, doanh liên hoặc đối liên. Câu đối nhà thờ họ thường được khắc trên gỗ sơn son, thiếp vàng, chữ trên câu đối là màu đen, đỏ hoặc vàng tùy vào cách phối màu.

Câu đối nhà thờ họ thường hay trọn những câu đối hay, ý nghĩa câu đối để treo vào những khu vực thích hợp nhất trong nhà thờ họ.

Trong nhà thờ họ có phân ra thành nhiều loại câu đối như:

Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ từ đường gồm 62 mẫu câu. Mỗi mẫu câu đối cổng nhà thờ họ hay từ đường đều hay và ý nghĩa khác nhau.


62 mẫu câu đối cống nhà thờ họ từ đường, cuốn thư câu đối nhà thờ họ, câu đối nhà thờ đình, câu đố nhà thờ họ Vũ, câu đố nhà thờ họ Đinh, câu đối nhà thờ họ Đặng