Câu Đối Thờ

Ý nghĩa của Câu Đối trong văn hóa tâm linh Việt Nam Theo phong tục từ ngàn đời nay ở những chốn linh thiêng như đình, đền, nhà thờ hay bàn thờ gia tiên thường được treo các bức Hoành Phi, Câu Đối. Một bộ Hoành phi Câu Đối đẹp là sự kết hợp giữa […]