Tìm hiểu về lối thờ sơn trang

Hầu hết các đền, phủ đều có cung thờ Sơn Trang. Cung sơn trang hay còn gọi là Động Sơn Trang thường được bài trí là một động đá có Chúa Sơn Trang và các cô Sơn Trang ngự. Vậy Chúa Sơn Trang có thể là vị trí nằm trong hệ thống Tứ Phủ hay […]