Tượng Tam Toà Thánh Mẫu

Việt Nam được đánh giá là một nước đa bản sắc văn hoá với nhiều nét đặc trưng riêng mà chỉ có người Việt Nam mới có. Dân tộc ta từ bao đời đến nay luôn tồn tại nhiều tín ngưỡng dân gian và tiêu biểu nhất đó là tín ngưỡng thờ Mẫu hay còn […]

Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu

Tượng tam tòa thánh mẫu, Nơi cung cấp Tượng Tam Tòa Thánh Mẫu  Điêu khắc tượng, một nghề vô cùng gần gũi mà không phải  ai cũng làm được. Phải có năng khiếu, sự đam mê với lòng kiên trì, người thợ mói có thể ”chạm” đến thăng hoa trong từng tác phẩm pho tượng. […]